StartpaginaEen droom van een tuin?Tuinen en dakterrassenProjectenNieuwsPlantenOnderhoudCursussenInteressante websitesinformatie aanvragen

Voor de particulier die zelf zijn tuin onderhoud valt er vaak nog veel te leren. Maar ook voor de enthiousiaste tuinliefhebben is er altijd wat nieuws te ontdekken op een cursus. Via o.a. volksuniversiteiten en tuinclubs verzorgen wij diverse cursussen. Hieronder een overzicht.

Zelf uw tuin ontwerpen en/of renoveren ?

Het voorjaar nodigt u weer uit om aan verbetering van uw tuin te werken. Een gehele of gedeeltelijke verandering van uw tuin vraagt een goed plan en enige achtergrondkennis. In zes avonden wordt, stap voor stap, aan het ontwerp (of renovatieplan) gewerkt: vanaf het opmeten via het schetsontwerp tot het eigenlijk ontwerp en mogelijk het beplantingsplan. Er wordt aandacht besteed o.a. aan materiaalgebruik, kleuren en plantmateriaal.

Snoeien en ander tuinonderhoud.

Hoe onderhoud ik mijn tuin? Dit komt uitgebreid ter sprake tijdens deze cursus met speciale aandacht voor snoeien. Maar ook voor bodem en bemesting, gazononderhoud, vaste planten, vijvers, plantenkeuze en nog veel meer onderwerpen. De eerste avond wordt er geïnventariseerd welke onderwerpen en besproken kunnen worden. Kortom alle items die de tuin tot een succes of een probleem maken komen aan bod. 6 avonden en een zaterdagochtend praktijk bij een van de cursisten.

Plantennamen en planten (her)kennen.

Hierin gaan we in op naamgeving van planten maar vooral het leren en herkennen van veel gebruikte en zeldzamere tuinplanten.

Bodem en inrichting.

Tijdens twee avonden gaan we in op de twee items die een tuin tot een succes of tot een probleem maken. Aan de hand van een bodemmonster gaan we na welke grondsoort er in de tuin ligt en of deze geschikt is of te maken is voor de tuin die u wilt, de inrichting en het gewenste gebruik van de tuin is hier zeer bepalend voor.

Tuinonderhoud, milieu sparen en natuur inschakelen.

Hoe kunnen we onze tuin een natuurlijke uitstraling geven, en hoe kunnen we tuinieren zonder dat we het milieu belasten met verkeerde stoffen. Ook aan bod komt hoe we ziektes in onze tuin voorkomen en hoe we zo veel mogelijk nuttige insecten kunnen inschakelen. En aandacht voor andere aantrekkelijke dieren (vogels. Vlinder e.a.) die onze tuin kunnen bezoeken.

Snoeien.

Hebben de houtige gewassen in de particuliere tuin, zoals heesters, half-heesters, bomen en coniferen, eigenlijk onderhoud nodig, hun soortgenoten in de natuur krijgen dit immers ook niet en deze gewassen voldoen hier prima. Uit dat oogpunt kunnen we in de tuinstoel gaan zitten en alleen maar van de tuin genieten. Alleen groeit dan de tuin na verloop van enige jaren dicht omdat alles veel te groot wordt, en er zijn heesters die na verloop van tijd uit elkaar vallen door gebrek aan voldoende stevigheid. Aan de hand van takken uit de siertuin komen de verschillende snoeimethoden aan bod, na twee avonden gaan we een zaterdagochtend in daadwerkelijk aan de slag.

Kuipplanten.

Onderhoud en overwinteren van orangerie- en andere planten in pot.

Klussen in de voorjaarstuin.

Welke klussen pak je in het voorjaar in de tuin aan, wanneer begin je er mee en hoe pak je het aan. Vanuit de praktijk van de cursisten bespreken we een aantal onderwerpen en gaan we na wat er moet gebeuren, welk gereedschap je nodig hebt enz. En wat zijn de voornaamste problemen waar je in je tuin tegenaan loopt en hoe los je dit op. In drie avonden proberen we hier achter te komen en krijgen de cursisten diverse tips mee om hun tuin er weer stralend bij te laten liggen.

Ziekten en plagen.

Vraat, schimmel, luizen en alle andere vervelende aantastingen worden besproken, liefst aan de hand van concrete voorbeelden door de cursisten zelf meegebracht. Hoe ze te bestrijden en wat nog belangrijker is, hoe ze te voorkomen.

Groen op dakterras en balkon.

Welke planten kun je met succes in potten en bakken houden, welke grond en verzorging vragen ze. Hoe kleed je een dakterras in, welke potten zijn geschikt, enz. Alle onderwerpen die tuinieren op “hoog” niveau mogelijk maken worden besproken, zoals plantkeuze, grond en bemesting, water geven enz. Ook een automatisch watergeefsysteem komt aan de orde.

Maatwerk.

In overleg (met o.a. tuinclubs) kunnen wij een cursus verzorgen die geheel uitgaat van de onderwerpen die u aandraagt. Informeer naar de mogelijkheden.

Terug

Van Atten Tuinen, vestiging Zuid-Holland

info@eendroomvaneentuin.nl